ایکیما چانتینی

این گیاهان تقریبا همیشه سبز هستند گل های زیبای نسبتا دائمی تولید می کنند و برگهای آنها نسبتا خشن و در حاشیه خاردار است، برخی از گونه های این گیاه بر روی درختان زندگی می کنند و نیاز خود را از سایر درختان برآورده می کنند و زندگی انگلی دارند ولی می توانند به صورت مستقل هم به زندگی ادامه دهند این گیاه به رطوبت زیاد احتیاج دارد به طوری که در برخی از گونه ها همواره باید در مرکز گیاه آب قرار داشته باشد و در طبیعت زیستگاهی برای نوزادان حشرات و قورباغه ها است.

مشخصات ظاهری

نام فارسیایکیما چانتینی
نام های دیگرنوکی , ایکمیا , آكمئا
بومی منطقهمکزیک و جنوب امریکا
از خانوادهآناناس