گل های رونده

پاپیتال ، پیچ برفی ، سیب زمینی سانان رونده ، شمشاد ، عشقه ، کلماتیس ، گل استکانی رونده ، کینا مکزیکی ، کینا مکزیکی با پیر بهار
جدید

درختچه های همیشه بهار

شمشاد ، ماهونیا ، زرشک زینتی ،میخک هندی ، پیچ امین الدوله
جدید

گیاهان تابستانی

کاکتوس طلایی ، آلوئه ورا ، کاکتوس گوشتی ، گیاه آشوریا (ساقه عروس) ، گل چمن آبی ، گیاه مریم گلی ...
جدید

گیاهان آپارتمانی

آرلیا ، آرالیا دروغی ، آرمریا ، آزالیا ، آقطی ، آکالیفا ، آکالیفا هیسپیدا
جدید